این وبلاگ هیچ گونه بی احترامی و دشمنی با مردم عزیز ایران ،افغانستان ندارد

بی تفاوتی دولت افغانستان در برابر دخالتهای ایران


ایران برای نخستین بار به گونه رسمی میزبان نماینده‌گان طالبان است .

روسیه و ایران مدتی است که از سوی رسانه های خارجی و داخلی افغانستان، متهم به ارتباط با طالبان تروریست بوده و در مواردی به عنوان دو کشور دو رو و فرصت طلب و غیرقابل اعتماد برای حکومت افغانستان تحلیل و تفسیر می شده اند. با توجه به مواضع رسمی این دو کشور در قبال تروریسم و حضور برخی تروریستانی از آسیای میانه و قفقاز و نوار مرزی های ایران با ایدیولوژی سلفیت و افراطیت در هماهنگی و تعامل با طالبان، داشتن ارتباط این دو کشور با طالبان را غیر واقع بینانه و مبهم می نمایاند.

تا اینکه اخیرا نمایندگان سیاسی و سفرای این دو کشور در گفتگو با رسانه ها به ابهامات و حدس و گمان پایان داده و اعتراف به ارتباط و تماس هایی با طالبان نمودند. نفس همین ارتباط دو کشور مدعی مخالفت با تروریسم، با یک گروه تروریستی که نقش امارت و رهبری ایدیولوژیکی و عملیاتی تروریسم بین المللی را در سطح منطقه و جهان دارد از چند نگاه قابل تامل است:

ء تروریسمی که تحت عنوان افراطیت دینی در سطح منطقه و جهان، فعال است دارای یک تفکر و استراتژی واحد می باشد و تروریسم طالبانی نقش بنیادی امارت و رهبری ایدیولوژیک و عملیاتی اکثریت تروریست ها را با عناوین مختلف در منطقه و جهان دارد. سر دسته های تروریست های القاعده، داعش، التحریر، ازبکستان و آسیای میانه که در عراق و سوریه انسانیت را سر می برند و دنیا را به چالش کشیده و بزرگترین تهدیدی برای آسیای میانه و منافع روسیه و ایران و کل بشریت می باشند. همه و همه پرورش یافته و دست پرورده طالبان در افغانستان می باشند. القاعده به رهبری اسامه و ایمن الظواهری بارها رهبری طالبان را در افغانستان به عنوان امیرالمومنین و پیشوای لازم الاطاعه خود بیان داشته و پیروی از رهبری طالبان را یک تکلیف و فریضه دینی می دانند. برای روسیه و ایران عین حماقت و خطای استراتژیک است که در عراق و سوریه با تروریست ها به نام القاعده و داعش در جنگ باشند و در افغانستان با امیرالمومنین و پیشوا و مفتدای تروریستان در ارتباط و تفاهم.

ء سفیر ایران در کابل محمد رضا بهرامی، هدف از ارتباط با طالبان را «کنترل و اشراف اطلاعاتی بیان داشته و اظهار آمادگی کرده برای پادرمیانی در روند صلح حکومت افغانستان با طالبان و سفیر روسیه، الکساندر مانتیسکی در کابل با رسانه ها دلیل ارتباط خود با طالبان را تامین امنیت نمایندگی های سیاسی و امنیت آسیای میانه و روسیه بیان داشته است. این دلایل از سوی دو دیپلمات برجسته دو کشور قدرتمند منطقه، اوج خطای استراتژیک این دو کشور را در قبال تروریسم نشان می دهد. مگر همین رهبران ایران و روسیه، بارها و بارها مدعی نبوده اند که خالق و آفریدگار واقعی تروریستان طالبانی و القاعده، آمریکا و ارتجاع منطقه و پاکستان می باشند. طبق این ادعا تروریستان چقدر به خالق و تمویل کنندگان خود مثل آمریکا، ارتجاع منطقه و پاکستان وفادار مانده اند تا با شما (روسیه و ایران) که در صف مقدم جنگ در سوریه و عراق با تروریسم قرار دارید وفادار بمانند و تهدیدی برای امنیت و منافع شما نباشند؟

ء روسیه و ایران به هردلیلی که ارتباطی با طالبان را به نفع خود می دانند، بهتر است از تجربیات بیش از دو دهه موجودیت خونبار تروریسم طالبانی در افغانستان و حمایت و تعامل این گروه با سایر تروریستان در راه اندازی انتحار و انفجار در منطقه و جهان، بخوبی درک کرده و با این گروه تروریستی قطع رابطه نماید و مطمئن باشند که تروریسم پدر و مادر نمی شناسند. همانگونه که تروریستها به باداران غربی و ارتجاعی خود، خیانت کردند، به هیچ وجه تنها به ارتباط خود با ایران و روسیه پایبند و وفادار نخواهند ماند.(امروز کنفرانس وحدت اسلامی در تهران به مدت دو روز آغاز بکار کرد.
در این کنفرانس نماینده هایی از برخی کشورهای اسلامی شرکت دارند.
امسال ایران در این کنفرانس از نماینده های طالبان نیز دعوت بعمل آورده که ۵ تن از طالبان روز گذشته وارد تهران شدند.)

روسیه و ایران مدتی است که از سوی رسانه های خارجی و داخلی افغانستان، متهم به ارتباط با طالبان تروریست بوده و در مواردی به عنوان دو کشور دو رو و فرصت طلب و غیرقابل اعتماد برای حکومت افغانستان تحلیل و تفسیر می شده اند. با توجه به مواضع رسمی این دو کشور در قبال تروریسم و حضور برخی تروریستانی از آسیای میانه و قفقاز و نوار مرزی های ایران با ایدیولوژی سلفیت و افراطیت در هماهنگی و تعامل با طالبان، داشتن ارتباط این دو کشور با طالبان را غیر واقع بینانه و مبهم می نمایاند.

تا اینکه اخیرا نمایندگان سیاسی و سفرای این دو کشور در گفتگو با رسانه ها به ابهامات و حدس و گمان پایان داده و اعتراف به ارتباط و تماس هایی با طالبان نمودند. نفس همین ارتباط دو کشور مدعی مخالفت با تروریسم، با یک گروه تروریستی که نقش امارت و رهبری ایدیولوژیکی و عملیاتی تروریسم بین المللی را در سطح منطقه و جهان دارد از چند نگاه قابل تامل است:

ء تروریسمی که تحت عنوان افراطیت دینی در سطح منطقه و جهان، فعال است دارای یک تفکر و استراتژی واحد می باشد و تروریسم طالبانی نقش بنیادی امارت و رهبری ایدیولوژیک و عملیاتی اکثریت تروریست ها را با عناوین مختلف در منطقه و جهان دارد. سر دسته های تروریست های القاعده، داعش، التحریر، ازبکستان و آسیای میانه که در عراق و سوریه انسانیت را سر می برند و دنیا را به چالش کشیده و بزرگترین تهدیدی برای آسیای میانه و منافع روسیه و ایران و کل بشریت می باشند. همه و همه پرورش یافته و دست پرورده طالبان در افغانستان می باشند. القاعده به رهبری اسامه و ایمن الظواهری بارها رهبری طالبان را در افغانستان به عنوان امیرالمومنین و پیشوای لازم الاطاعه خود بیان داشته و پیروی از رهبری طالبان را یک تکلیف و فریضه دینی می دانند. برای روسیه و ایران عین حماقت و خطای استراتژیک است که در عراق و سوریه با تروریست ها به نام القاعده و داعش در جنگ باشند و در افغانستان با امیرالمومنین و پیشوا و مفتدای تروریستان در ارتباط و تفاهم.

ء سفیر ایران در کابل محمد رضا بهرامی، هدف از ارتباط با طالبان را «کنترل و اشراف اطلاعاتی بیان داشته و اظهار آمادگی کرده برای پادرمیانی در روند صلح حکومت افغانستان با طالبان و سفیر روسیه، الکساندر مانتیسکی در کابل با رسانه ها دلیل ارتباط خود با طالبان را تامین امنیت نمایندگی های سیاسی و امنیت آسیای میانه و روسیه بیان داشته است. این دلایل از سوی دو دیپلمات برجسته دو کشور قدرتمند منطقه، اوج خطای استراتژیک این دو کشور را در قبال تروریسم نشان می دهد. مگر همین رهبران ایران و روسیه، بارها و بارها مدعی نبوده اند که خالق و آفریدگار واقعی تروریستان طالبانی و القاعده، آمریکا و ارتجاع منطقه و پاکستان می باشند. طبق این ادعا تروریستان چقدر به خالق و تمویل کنندگان خود مثل آمریکا، ارتجاع منطقه و پاکستان وفادار مانده اند تا با شما (روسیه و ایران) که در صف مقدم جنگ در سوریه و عراق با تروریسم قرار دارید وفادار بمانند و تهدیدی برای امنیت و منافع شما نباشند؟

ء روسیه و ایران به هردلیلی که ارتباطی با طالبان را به نفع خود می دانند، بهتر است از تجربیات بیش از دو دهه موجودیت خونبار تروریسم طالبانی در افغانستان و حمایت و تعامل این گروه با سایر تروریستان در راه اندازی انتحار و انفجار در منطقه و جهان، بخوبی درک کرده و با این گروه تروریستی قطع رابطه نماید و مطمئن باشند که تروریسم پدر و مادر نمی شناسند. همانگونه که تروریستها به باداران غربی و ارتجاعی خود، خیانت کردند، به هیچ وجه تنها به ارتباط خود با ایران و روسیه پایبند و وفادار نخواهند ماند.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.